Veri-das.

Vídeo para aplicación de Veri-das.
Animación.